Visste du att vi även kan blästra
dina fälgar till bilen?
 
Tänker du byta dina gamla
värmeelement till huset?
Gör inte det!
Éfter avbränning och blästring
är de som nya!
 

Företaget innehar tillstånd från Länsstyrelsen enligt miljöbalken 1998:808.  
Vi hettar upp rökavgaserna till 900°C för att begränsa utsläppen av luftföroreningar.
Tvättning av gods sker i vårt helt slutna system som garanterar att inga utsläpp sker.
Vi använder naturgas